Inicjatywa Fundacji Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku ph. „…pamięć dziejów narodu krwią pisana” znalazła się na liście dofinansowanych projektów w ramach Programu “Patriotyzm Jutra”. Muzeum Historii Polski w już po raz jedenasty przyznało dofinansowania wspierające fundacje, lokalne stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, regionalne muzea z całej Polski – zarówno z dużych miast, jak i małych ośrodków, które realizują projekty z zakresu pielęgnowania i promowania lokalnego dziedzictwa i kultury. W 2019 r. wpłynęło blisko 715 wniosków, z czego dofinansowanie uzyskało 133 projektów z całej Polski.

…pamięć dziejów narodu krwią pisana” to inicjatywa historyczno – edukacyjna, której głównym celem jest upamiętnienie dziejów ojczystych i przywracanie pamięci lokalnej poprzez odkrywanie historii małych ojczyzn i jej zasobów źródłowych. Zadanie realizowane będzie poprzez organizację warsztatów historycznych i realizację filmu animacji poklatkowej. Adresowane jest do dzieci i młodzieży (10 – 18 lat) z Radomska.

Współczesna młodzież co dzień posługuje się nową technologią, dlatego realizacja działania stanie się atrakcyjnym narzędziem edukacyjnym. Zajęcia filmowe realizowane będą w różnych technikach (wycinanka poklatkowa, animacja plastelinowa, pikselacja). Warsztaty historyczne koncentrować się będą na rodzimych wydarzeniach i bohaterach II wojny światowej. Udział w warsztatach historycznych i filmowych zaangażuje młodych ludzi do poznawania historii I poszukiwania bohaterów w lokalnym kręgu.

Zadanie ma również na celu promowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, pokazanie historii narodowej jako źródła wartości, wzorców i odniesień, które inspiruje do działań twórczych. Projekt w skali lokalnej akcentuje najważniejsze wydarzenia, postaci i miejsca związane z II wojną światową, które przypomniane zostaną w 10 minutowym filmie animowanym stworzonym przez młode pokolenie Radomska. Tytuł projektu zaczerpnięty został z wiersza Czesława Kałkusińskiego ps.”Czechura” – żołnierza AK, radomszczańskiego barda.

Realizacja projektu odbędzie się dzięki finansowemu wsparciu Miasta Radomska oraz w ramach współpracy z Miejskim Domem Kultury w Radomsku.

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski Program grantowy, który służy odkrywaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. W ramach Programu o dotację na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski, w szczególności: stowarzyszenia, fundacje, muzea regionalne, domy i lokalne centra kultury, biblioteki.