2008

KONKURS LITERACKI „BŁĘKIT”

II Liceum Ogólnokształcące i Fundacja Inicjatyw Kulturalnych zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu radomszczańskiego w wzięcia udziału w konkursie literackim „Błękit”.

Temat pracy jest dowolny. Mottem tegorocznego konkursu są słowa z wiersza „A on właśnie był ptakiem” Ernesta Brylla: „Dzień jest po to, by zerwać zasłonę z naszych marzeń…”. Można nadsyłać opowiadania, eseje, reportaże i felietony. Termin przyjmowania prac mija 2 marca 2009 r. Szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie II LO, tel. (044) 683-26-53, e-mail: [email protected].
[19.12.2008]

MEDALE DLA FIK
medalMedal Miasta Radomska otrzymała Fundacja Inicjatyw Kulturalnych na uroczystej sesji Rady Miasta 18 grudnia.medal1medal2

Oprócz Fundacji również nagrodzono Stowarzyszenie Ziemi Radomszczańskiej „Regina” i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Medal od rodziny Profesora Stanisława Sankowskiego Fundacja Inicjatyw Kulturalnych otrzymała 11 listopada. Tego dnia nadano radomszczańskiemu muzeum imię Stanisława Sankowskiego. Medale dostali także radomszczańscy posłowie i prezydent miasta. [19.12.2008]

STYPENDIA I NAGRODY
kabzinskaCzterdziestu czterech uczniów i studentów z województwa łódzkiego wyróżniających się osiągnięciami naukowymi i artystycznymi odebrało z rąk marszałka województwa łódzkiego Włodzimierza Fisiaka stypendia i nagrody.
Wśród nich znaleźli się wieloletni stypendyści Fundacji Inicjatyw Kulturalnych Kasia Kabzińska (stypendium artystyczne II stopnia, 4 000 zł) i Krzysztof Stępień (nagroda za szczególne osiągnięcia artystyczne, 1 000 zł), oboje z Radomska oraz Łukasz Trepczyński z Przedborza (styp. artystyczne I stopnia, 5 000 zł). Uroczystość odbyła się 15 grudnia w poniedziałek w sali kameralnej Filharmonii Łódzkiej i zakończyła się krótkim koncertem – wystąpił m.in. nagrodzony gitarzysta Krzysztof Stępień. [19.12.2008]

STYPENDIA OD MARSZAŁKA
Dwoje naszych stypendystów – Kasia Kabzińskaz Radomska i Łukasz Trepczyński z Przedborza – otrzymali jednorazowe stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego.
Kasia, uczennica III kl. gimnazjum szkoły plastycznej w Częstochowie, otrzymała stypendium II stopnia w wysokości 4 000 zł (brutto). Natomiast Łukasz, student V roku Akademii Muzycznej w Katowicach – stypendium I stopnia w kwocie 5 000 zł (brutto).

15 grudnia 2008 roku o godzinie 14.00 w Sali Kameralnej Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina przy ulicy Narutowicza 20/22 odbędzie się uroczyste spotkanie pana Włodzimierza Fisiaka, marszałka województwa łódzkiego, z uczniami, którzy otrzymali stypendia oraz nagrody za szczególne osiągnięcia artystyczne. [24.11.2008]

JUBILEUSZ 15-LECIA FUNDACJI
15latmaleSpecjalnym koncertem Fundacja Inicjatyw Kulturalnych uczciła 15-lecie swojego istnienia. Głównym punktem uroczystości, która odbyła się w Miejskim Domu Kultury w sobotę 8 listopada, było przekazanie przez Fundację społeczeństwu Radomska obrazu „Zjazd w Radomsku w 1384 r.”, który namalowała Marzena Zacharewicz.
FIK od ponad 15 lat prowadzi program stypendialny, wspierając utalentowaną artystycznie młodzież. (Według daty, tj. 1992 – rok założenia Fundacji, wynika, że to już 17-lecie. Uroczystość obchodów 15-lecia została tak opóźniona ze względu na remont sali widowiskowej MDK.). – Do tej pory, dzięki ofiarności wielu osób, nie tylko z naszego miasta, oraz wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – ufundowaliśmy 370 stypendiów artystycznych oraz 25 stypendiów „pomostowych” – mówiła podczas koncertu Mirosława Łęska, dyrektor Fundacji.
Podczas koncertu padło wiele ciepłych słów od zaproszonych gości. – Z okazji jubileuszu 15-lecia dziękuję wszystkim członkom i sympatykom Fundacji Inicjatyw Kulturalnych za zaangażowanie i energię, którą wkładają w popularyzowanie historycznego i kulturalnego dorobku Radomska. Pasja w działaniu, entuzjazm, talenty organizacyjne i praca społeczna ludzi skupionych wokół Fundacji Inicjatyw Kulturalnych przyczyniają się do właściwego, należnego naszemu miastu miejsca na mapie Polski – mówiła prezydent Anna Milczanowska.
W podobnym tonie wypowiadał się starosta Mieczysław Zyskowski.
– Pragnę pogratulować wam 15 lat działalności oraz podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w pracę Fundacji, zwłaszcza tym, którzy czynią to dobro społecznie, za poświęcenie i wiarę w sukces. Głęboko wierzę, że dzięki wielu ludziom dobrego serca oraz wszystkim darczyńcom Fundacja nadal będzie się rozwijać i wspomagać przyszłych malarzy, rzeźbiarzy, muzyków, poetów. Z pewnością wielu waszych stypendystów po latach będzie mogło powiedzieć, że dzięki tej Fundacji odmienił się ich los na lepsze, gdyż uzyskali pomocną dłoń od życzliwych ludzi – mówił starosta.
List gratulacyjny przesłał poseł Stanisław Witaszczyk, który nie mógł uczestniczyć w uroczystości. Obecny był natomiast poseł Krzysztof Maciejewski. Jubileusz 15-lecia stał się okazją do nietypowego przedsięwzięcia FIK.
– Zainspirowani badaniami historyka Polskiej Akademii Nauk, prof. Anny Sucheni-Grabowskiej, pochodzącej z bliskich Radomsku Gidel, dowodzącymi, że początki parlamentaryzmu w Polsce to właśnie drugi zjazd w Radomsku, postanowiliśmy ten fakt historyczny udokumentować dziełem malarskim – mówił Jacek Łęski, prezes FIK.
Obraz po raz pierwszy można było zobaczyć właśnie podczas koncertu, opowiedziała o nim autorka Marzena Zacharewicz. Akt darowizny odebrała prezydent Radomska Anna Milczanowska, która zapowiedziała, że obraz zawiśnie w godnym miejscu. Inicjatywę w przesłanym piśmie chwalił też przewodniczący Rady Miasta Andrzej Kucharski. – Pragnę wyrazić swoją wdzięczność za kultywowanie pamięci o ważnym wydarzeniu w dziejach naszej ojczyzny, które miało miejsce w naszym grodzie. Rok bieżący wpisze się w historię Radomska jako ten, w którym godnie uhonorowano Świętą Jadwigę Królową, bowiem 16 października odsłonięto i poświęcono na placu 3 Maja pomnik patronki miasta. Fundacja Inicjatyw Kulturalnych wpisuje się zatem w to ważne dzieło posiadające wymiar społeczny i religijny – napisał przewodniczący.
W atmosferę zjazdu szlacheckiego z 1384 r. wprowadził zebranych w sali widowiskowej widzów Teatr „Źródło”, który prowadzi Danuta Zawadzka. Wystąpili też stypendyści – recytatorzy: Anna Malec, Magdalena Wolska i Paweł Bartnik oraz akordeonista Przemek Wojciechowski.
Koncert był również okazją do wręczenia 18 nominacji dla stypendystów „artystycznych” i 2 „pomostowych” na rok szkolny 2008/2009.
Jolanta Dąbrowska

Konkurs na znak rozpoznawczy – przedłużamy termin
Fundacja Inicjatyw Kulturalnych w związku z realizacją projektu dla organizacji pozarządowych „Jesteśmy w Centrum – powstanie Centrum Edukacji i Promocji Regionu Radomszczańskiego” ogłasza konkurs na opracowanie „znaku rozpoznawczego” regionu radomszczańskiego.
Termin składania projektów w wersji elektronicznej i papierowej – 31 grudnia 2008. Projekty należy składać w biurze Fundacji, ul. Przedborska 2, 97-500 Radomsko, tel. 044 682-08-54.
Wszystkie otrzymane projekty zaprezentujemy na naszej stronie. [04.08.2008]

JESTEŚMY W CENTRUM…
Rusza projekt w ramach Funduszu Organizacji Pozarządowych – „Jesteśmy w Centrum – powstanie Centrum Edukacji i Promocji Regionu Radomszczańskiego CEPRR”.
Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Radomska i powiatu radomszczańskiego. Zakłada on realizację działań kulturalnych, artystycznych, promocję lokalnych twórców i artystów, promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego, regionalnych atrakcji turystycznych oraz wypracowanie „znaku rozpoznawczego” miasta. Działania realizowane w ramach projektu obejmują:

* Centrum Edukacji Artystycznej i Kulturalnej

* Centrum Promocji Regionu Radomszczańskiego

* Galeria „Przedborska 2”.<

Koordynatorem projektu z konkursu ofert została wybrana pani Aleksandra Krzywik ze Stefanii (gm. Kodrąb), właścicielka firmy doradztwa unijnego „Euroola”; natomiast asystentem koordynatora projektu (także z konkursu) będzie pani Karolina Bełkot z Częstochowy, studentka V roku pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej Akademii im. J. Długosza w Częstochowie.

Projekt będzie realizowany przez FIK od sierpnia 2008 r. do stycznia 2010 r. [24.07.2008]

 

Koncert Łukasza Trepczyńskiego

lukaszmalyPianista zagra w niedzielę 10 sierpnia dwa recitale w Dworku Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli – o godz. 12.00 i 15.00.
Wyjazd na koncert Łukasza organizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Przedborzu (Łukasz jest przedborzaninem). Koszt – 15 zł. Szczegółowe informacje na temat wyjazdu na koncert można uzyskać pod numerem tel. (044) 781 22 43.

Łukasz Trepczyński, stypendysta FIK od roku 2001, jest laureatem wielu prestiżowych konkursów krajowych i zagranicznych.

Tutaj możesz zobaczyć przegląd konkursów i recitali w roku akademickim 2007/2008. [24.07.2008]

Poszukujemy pracowników do projektu w ramach FOP – Radomsko
W związku z realizacją projektu „Jesteśmy w Centrum – powstanie Centrum Edukacji i Promocji Regionu Radomszczańskiego” współfinansowanego przez Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, Fundacja Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku poszukuje kandydatów na stanowiska: Koordynator projektu i asystent koordynatora projektu.
Sprawdź tutaj szczegóły! [01.07.2008]

Wnioski do końca czerwca
Do 30 czerwca przyjmowane będą wnioski o stypendia artystyczne. Formularze wniosków można znaleźć w dziale Pobierz. [27.05.2008]

„MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR” – debata z prezydent miasta
debata2Prezydent Anna Milczanowska na spotkaniu zorganizowanym w ramach akcji „Masz głos, masz wybór” w bibliotece miejskiej rozmawiała w czwartek 15 maja głównie z młodzieżą z gW ogólnopolską akcję, której celem jest zainteresowanie obywateli sprawami miasta i zachęcenie ich do uczestnictwa w życiu publicznym, Fundacja Inicjatyw Kulturalnych zaangażowała się w 2007 r.Efektem spotkania jest podpisana przez prezydent miasta Radomska deklaracja (zobacz), zawierająca zobowiązania, które zostaną zrealizowane przez władze samorządowe podczas kadencji w 2008 roku. [16.05.2008]

„MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR” PO RAZ DRUGI
Już po raz drugi Fundacja Inicjatyw Kulturalnych realizuje na terenie Radomska ogólnopolską akcję „MASZ GŁOS MASZ WYBÓR”. W związku z tym, także w tym roku serdecznie zapraszamy mieszkańców naszego miasta na organizowaną przez nas debatę z udziałem prezydenta miasta Radomska Anny Milczanowskiej, która odbędzie się 15 maja br. (czwartek) o godzinie 14 w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Mamy nadzieję, że spotkanie to będzie okazją do zadania wielu pytań oraz podzielenia się z przedstawicielem władz miasta opiniami w zakresie nurtujących nas spraw. Pozwoli również na wymianę informacji, spostrzeżeń i uwag dotyczących naszego miasta. To otwarte spotkanie, w którym każdy może WZIĄĆ UDZIAŁ, ZADAĆ PYTANIE, ZGŁOSIĆ PROBLEM, OTRZYMAĆ ODPOWIEDŹ… Serdecznie zapraszamy [07.05.2008]

Rusza VII edycja Programu Stypendiów Pomostowych
UWAGA TEGOROCZNI MATURZYŚCI!!!
Fundacja Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku we współpracy z łódzką Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi przystąpiła do realizacji VII edycji Programu Stypendiów Pomostowych.

Ten program jest dla Ciebie, jeżeli spełnisz następujące warunki:

– jesteś zdolny, ambitny i chcesz kontynuować naukę na wyższej uczelni,

– zdasz dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (stypendia będą przyznawane na podstawie konkursu świadectw maturalnych),

– zostaniesz przyjęty na dzienne studia magisterskie w polskich państwowych uczelniach, mieszkasz na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców,

– w Twojej rodzinie dochód na osobę nie przekracza 788 zł netto

Ponadto:

– pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr – segment IA, lub

– byłeś uczestnikiem III etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej – segment IB lub

– masz rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej – segment II

W roku akademickim 2008/2009 czeka na Ciebie stypendium w wysokości 380 zł miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy.

Szczegółowe informacje i niezbędne dokumenty do ubiegania się o stypendium dostępne w siedzibie FIK – ul. Przedborska 2, Radomsko, tel. (044) 682 08 54. Termin upływa 31 lipca 2008 r. [09.04.2008]

SUKCESY PRZEMKA
Przemek_Wojciechowski1Pierwsze miejsce na niedawnych Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas Akordeonu i Zespołów Akordeonowych Szkół Muzycznych II st. w Lublinie zdobył Przemek Wojciechowski z Brudzic (gm. Lgota Wielka). Przesłuchania odbywały się w Lublinie w dniach 13 – 14 marca.
Przemek jest uczniem IV klasy akordeonu Daniela Baranowskiego w piotrkowskiej Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. oraz I klasy liceum. Od pięciu lat jest stypendystą Fundacji Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku. Na początku kwietnia uczestniczył także w 13. Regionalnym Konkursie Akordeonowym w Piotrkowie Tryb., gdzie został laureatem. Otrzymał tam również dyplom grand prix za największą indywidualność artystyczną, przyznawany przez prezydenta miasta Piotrkowa Tryb. Gratulujemy Przemkowi sukcesów i czekamy na kolejne. [02.04.2008]